KREDCAL-wapniak rudkowski

 

KORNICKIE ZŁOŻA KREDOWE

 

Typ wapna nawozowego - 06a (według rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maja 2004r. w sprawie określenia typów wapna nawozowego - dz. u. z dnia 8 czerwca 2004r.)

 

Na życzenie przesyłamy:

- wyniki badań przeprowadzonych w IUNG w Puławach,

- wyniki badań przeprowadzonych w OSCHR w Lublinie,

- Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym wydane przez IUNG w Puławach.

 

KREDCAL - Wapniak Rudkowski® pochodzi ze złóż kredy piszącej znajdujących się w miejscowości Rudka koło KORNICY, niedaleko KOSZELÓWKI, dlatego odznacza się wyjątkową skutecznością odkwaszania. Można go stosować niemal przez cały rok, a w uprawach sadowniczych – nie ma potrzeby mieszania tego nawozu z glebą, (co jest konieczne w przypadku innych nawozów wapniowych).

 

Nawozy z kredy piszącej to bezwzględnie, najszybciej odkwaszające nawozy wapniowo-węglanowe, które pozwalają na utrzymanie odpowiedniego pH w glebie.

Kreda pisząca pochodzi z bardzo młodego geologicznie złoża. Jest to stosunkowo młoda geologicznie skała osadowa, miękka, o dużej podatności na szlamowanie i ścieranie.


Unikalne właściwości kredy piszącej wynikają z młodego wieku kopaliny oraz jej organicznego pochodzeniach co gwarantuje wyjątkowe rozdrobnienie i miękkość surowca.

Z badań wynika, że kreda nawozowa podnosi pH gleby o około 1–1,5 w okresie od 3 do 12 miesięcy  (w zależności od warunków wilgotnościowych i początkowego pH).

 

 

WAPNIAK RUDKOWSKI®:

 • poprawia dostępność dla roślin składników pokarmowych zawartych w nawozie,
 • zwiększa efektywność wykorzystania nawozów mineralnych,
 • umożliwia rozwój korzeni włośnikowych, odpowiadających za pobieranie składników pokarmowych zawartych w glebie lub dostarczonych z nawozami,
 • zwiększa odporność roślin na wyleganie,
 • zobojętnia zakwaszające glebę działania nawozów fizjologicznie kwaśnych,
 • umożliwia poprawny rozwój korzystnej mikroflory oraz flory gleby co przyspiesza rozkład substancji organicznej,
 • polepsza strukturę gruzełkowatą gleby, co powoduje podniesienie żyzności gleb,
 • znacznie ogranicza rozwój chorób, grzybów, pasożytów i chwastów,
 • zwiększa ilość plonu,
 • stosowanie naszego wapniaka redukuje koszty uprawy – nie trzeba go mieszać z glebą,
 • daje możliwość uprawy roślin o wysokich wymaganiach dotyczących odczynu gleby.

 

Zastosowanie:

 • gleby, łąki, pastwiska,
 • sady; nawet do kwitnienia,
 • uprawy roślin warzywnych i ozdobnych,
 • ziemie i podłoża ogrodnicze,
 • neutralizacja przykrego zapachu gnojowicy i polepszanie jej właściwości jako nawozu (unikatowa właściwość),
 • neutralizacja wód gruntowych, rzek, jezior i stawów.

 

Zalecane dawki w kg/ha*
GLEBY BARDZO KWAŚNE KWAŚNE LEKKO KWAŚNE
BARDZO LEKKIE              900*  500*               300*
LEKKIE            1100*  800*               400*
ŚREDNIE            1300* 1000*               500*
CIĘŻKIE            1500* 1100*               700*
UŻYTKI ZIELONE              900*  700*               300*

* Stosowanie nawozu powinno się odbywać według zaleceń stacji Chemiczno-Rolniczych po uprzednim badaniu gleby.

 


 Dostępne opakowania:       

- BB 500 kg lub worek 40 kg.

       

Nawiążemy także stałą współpracę.

 

2-6 mm lub 6-10 mm

CaCO3 - 95 %**

Reaktywność - 98 %**

 

Rudka 6a

08-205 Kornica

woj. mazowieckie, powiat łosicki

tel. 789-431-103

kreda@pol-lux.pl

 

POL-LUX
ul. Jana III Sobieskiego 22
21-500 Biała Podlaska
kom.: 608 550 792
tel./fax: 83 342-42-54
e-mail: biuro@pol-lux.pl

Odwiedzin: 219403